Zmiany w pakietach Minecraft

W usłudze hostingowej Minecraft wprowadziliśmy następujące zmiany:

Pakiet Iron

Przed zmianą Po zmianie
vCPU 0.5 0.75
Cena 10 zł 11 zł

Pakiet Unlimited

Przed zmianą Po zmianie
Cena 28 zł 29 zł

Istniejące usługi pozostają bez zmian.