Zmiany w pakiecie hostingu Valheim 💾

:information_source: Postanowiliśmy zmienić domyślne parametry usługi Valheim. Więcej dysku na wasze światy!

Przed zmianÄ… Po zmianie
vCPU 0.75 0.80
DYSK 7 GB 10 GB

W aktywnych usługach zostały zwiększone parametry. :wink:

Ten temat został automatycznie zamknięty 15 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.