Jak podłączyć GitHub do usługi bota Discord

Krok 1: Generowanie Personal Access Token (classic)

 1. Zaloguj się na GitHub:

  • Przejdź na stronę GitHub i zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do ustawień tokenów:

  • Wejdź w swoje ustawienia konta, klikając na ikonę profilu w prawym górnym rogu i wybierając “Settings”.
  • Następnie z lewego menu wybierz “Developer settings”.
  • Kliknij na “Personal access tokens”, a następnie “Tokens (classic)”.
  • Kliknij “Generate new token”.
 3. Skonfiguruj token:

  • Nadaj tokenowi nazwę, np. “Bot Discord”.
  • Wybierz odpowiednie uprawnienia. Dla większości botów Discord wystarczą uprawnienia repozytorium (repo).
  • Ustaw ważność tokenu na maksymalnie długi okres, np. 1 rok.
  • Kliknij “Generate token”.
 4. Zapisz token:

  • Skopiuj wygenerowany token i zapisz go w bezpiecznym miejscu. Użyjesz go w konfiguracji swojego bota.

Krok 2: Konfiguracja serwera bota

 1. Zaloguj się na panel hostingowy:

  • Zaloguj się na panelu hostingowym, na którym znajduje się Twój bot Discord.
 2. Przejdź do ustawień serwera:

  • Wybierz swój serwer bota i przejdź do zakładki “Settings”.
 3. Ustawienia GIT ACCESS TOKEN:

  • W polu GIT ACCESS TOKEN wprowadź skopiowany wcześniej Personal Access Token (classic).
  • W polu GIT USERNAME wprowadź swoją nazwę użytkownika GitHub (nie adres e-mail).
  • W polu GIT REPO ADDRESS wprowadź link do repozytorium.
 4. Reinstalacja serwera (opcjonalnie):

  • Jeśli wcześniej wystąpiły problemy z synchronizacją, zaleca się wykonanie reinstalacji serwera.
  • Zrób kopię zapasową plików, usuń wszystkie pliki z hostingu i użyj opcji “Reinstall server” w zakładce “Settings”.
  • Po reinstalacji serwera pliki powinny zostać pobrane z repozytorium GitHub.

Krok 3: Weryfikacja działania synchronizacji

 1. Sprawdzenie logów serwera:

  • Po uruchomieniu serwera sprawdź logi, aby upewnić się, że pliki zostały pobrane z repozytorium GitHub.
  • Powinieneś zobaczyć komunikaty świadczące o tym, że serwer pobiera pliki z GitHub i aktualizuje je przy każdym starcie usługi.
 2. Aktualizacja tokenu:

  • Po wygaśnięciu tokenu, wygeneruj nowy token na GitHub i podmień go w ustawieniach serwera (GIT ACCESS TOKEN).
  • Upewnij się, że nowy token ma odpowiednie uprawnienia i został poprawnie wprowadzony w ustawieniach serwera.

:information_source: Dodatkowe wskazówki

 • Używaj tylko Personal Access Token (classic): W obecnym stanie “Fine-grained personal access tokens” mogą nie działać poprawnie przy synchronizacji z serwerem bota Discord.

:warning: Rozwiązywanie problemów

 • Problem z uwierzytelnianiem: Jeśli serwer zwraca błędy uwierzytelniania, upewnij się, że używasz poprawnego tokenu i nazwy użytkownika GitHub.
 • Brak synchronizacji: Jeśli serwer nie synchronizuje się z GitHub, sprawdź, czy folder .git istnieje oraz czy token w ustawieniach serwera jest aktualny i ma odpowiednie uprawnienia.

Tym sposobem powinieneś być w stanie skutecznie podłączyć GitHub do usługi bota Discord i zapewnić jego prawidłową synchronizację i działanie.

1 polubienie