Bot się nie uruchamia [TEST bota dc]

TESTOWY TEMAT POMOCY.
Testowanie bota czy wyśle wiadomość na dc.

Mam problem z botem…

require('dotenv').config();

const { Client, Intents, MessageEmbed, MessageButton } = require('discord.js')
const client = new Client({
    intents: [Intents.FLAGS.GUILDS, Intents.FLAGS.GUILD_MEMBERS, Intents.FLAGS.GUILD_MESSAGES]
})
const discordModals = require('discord-modals')
discordModals(client); // discord-modals needs your client in order to interact with modals
const { Modal, TextInputComponent, showModal } = require('discord-modals') // Modal and TextInputComponent class


const Discord = require('discord.js');
client.discord = Discord;```
1 polubienie

Dałeś połowę kodu baranie. :melting_face: